KOSGEB DESTEK HİZMETİ

Girişimcilik Destek Programı (*)
Pro
gramın Amacı• Girişimciliğin desteklenmesi

• Girişimciliğin yaygınlaştırılması

• Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, (KOBİ) (**)

• Girişimciler

• İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program,

A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

B.Yeni Girişimci Desteği,

C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

D.İş Planı Ödülünden oluşur.

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

· KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

·Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

·KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

·Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten;

· Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

· KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

· Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

· İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

-Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

-Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

– Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

– Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

-İşlem süreci sırasıyla; Girişimcilik Eğitimi, İş Planı, Başvuru Sürecini ve onay sonrası Veri tabanına Kayıt işlemini gerçekleştirmiş olmanızla desteklerden yararlanmaya hak kazanmış olursunuz.

watch american horror story online, watch dominion online, watch empire online, watch game of thrones online, watch glee online, watch gossip girl online, watch how i met your mother online, watch keeping up with the kardashians online, watch limitless online, watch mr robot online, watch power online, watch quantico online, watch scandal online, watch the black list online, watch the flash online, watch the originals online, watch the strain online, watch the walking dead online, watch young and hungry online, watch american dad online