KIRSAL KALKINMA(TARIM & HAYVANCILIK)

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ  EKONOMİK YATIRIMLAR KAPSAMINDAKİ  YATIRIM KONULARI;

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik  Yatırımlara %50 Hibe Desteği Verilecektir.  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.

Yatırım Konuları;

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
  • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
  • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
  • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                   : 3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                      : 2.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                              : 1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin            : 1.500.000-TL

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI;

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Konuları;

1.Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
2.Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
3.Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
4.El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,  (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
5.İpek Böceği Yetiştiriciliği,
6.Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
7.Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
8.Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları.

watch american horror story online, watch dominion online, watch empire online, watch game of thrones online, watch glee online, watch gossip girl online, watch how i met your mother online, watch keeping up with the kardashians online, watch limitless online, watch mr robot online, watch power online, watch quantico online, watch scandal online, watch the black list online, watch the flash online, watch the originals online, watch the strain online, watch the walking dead online, watch young and hungry online, watch american dad online